بزرگان بختیاری طوایف بختیاری شعر بختیاری
طوایف بختیاری بزرگان بختیاری شعر  
قالب وبلاگ
چت باکس


کنون   ای  خردمند   بیدار      مغز                          یکی  داستانی    بیارای    نغز

بگو  از  دلیران و      مردان       جنگ                      از ان شیر  مردان   بازور  وچنگ

خردمند و   دانا     شجاع      ودلیر                         سر سرکشان   نامبردار   شیر

 زه  سردار و بی مریم و شیر علی                        که نام افریدند   با  خوش دلی

از ان  شیر زن    ازاد خواه    سترگ                       بدرید دل دشمنان  همچو   گرگ

چو برنو  بدستش به  جنگ   اندرون                      براند دو صد دشمن از شهر برون

که بودش پس و پشت لشکر چو هنگ                   به  یاری  رسد  موقع   نام وننگ

به  قاجاریان  بود   اندر   به    جنگ                     ز ظلم محمد علی شاه به تنگ

سوی  فتح   تهران   بکردند     روی                      بشد  مرز  و کشور پر از  گفتگوی

سواران گزید شیر  زن  بیست   تن                       ز مردان  و  گردان   ان   انجمن

بشد سوی تهران  ز  بی راهه   راه                    بیاورد در   قلب  دشمن   سپاه

به میدان که نامش بهاری ستان                      یکی سنگری ساخت چون بیستان

چو  قزاق  کشیدند   لشکر   همه                     چو گرگ  اندر   امد   میان   رمه

یکی  جنگ  ساختند  در   رزمگاه                  همی کشته بی سر چه بی سر کلاه

چو پیروز گشتند و شادان  شدند                       سوی  بختیاری   سواران   شدند

که خود بودشان ز  کورش  نژاد                            زه تخم   سیاووش   وز   کیقباد

چه  جنگها  بکردند در   اصفهان                         زه    بهر  برون   راندن    دشمنان

 که وز ترک و تازی و افغان  و روس                       براوردن  از  اصفهان  بوق و  کوس

چه بر مرد و زن چه بر  دخت و شوی                   نشاید  کنم من بر ان گفت و گوی  

که  ننگ  است  انچه  بکردندشان                      نباشد  کنون  زان  سخنها  نشان

که  گر  بختیاری  نبد  ان   زمان                         نماند   نامی  اکنون  از   اصفهان

کنون مرد اس فس کن  بد  نژاد                         که خود هم نداند زه تخم  که  زاد

ببندد  جک  و  طعنه بر  مرد  لر                          بگیرد  زه    اتش    دلم     گر و گر

کنون    ای یل   بختیاری   نژاد                          که بر تو نماندست هیچ بانگ و داد

نکن این چنین  نام  شیران بخاک                        که شرمت  بود  زان  دلیران  پاک 

چه  مرد  و  چه   زنهای با  افرین                         گریزان  شوند از  نژادشان به  کین

زه  بهر  کمی  پول و مال و منال                           چنین پیش این این بی نژادان منال

نکن دزدی و نخور مال مردم به  زور                       که تنشان بلرزند  خوبان  به  گور 

چنان باش خوب وچنان باش مرد                          که از نام  لر  سر  نگیرند  به درد  

چو  نام  لر   آید   سر افراز وشاد                          خرامان و  خندان   بگردد    جواد         

 

 

 

 شعر از( جواد صالح زاره)

 

 

                    نظر یادت نره

 

[ جمعه ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ ] [ 15:45 ] [ جواد صالح زاده ]

اندیشه نیک       کردار نیک      پندار نیک

نمودم به تاریخ من برسی         به از بختیاری  ندیدم   کسی

به ناموس غیرت بود   پایبند             به تاریخ هرگز ندیده گزند

زنش شیر زن مردمش شیر مرد         ندارند    همتا به روز نبرد

چه در قم چه کرمان چه در قندهار      نمودیم ما دشمنان تار ومار

چه گویم که افغان در اصفهان        قلم شرم دارد که سازد بیان

گر ایران زمین بختیاری نداشت       گمانم که از بخت یاری نداشت

نخورد بختیاری به میدان شکست     که یزدان پرستنده خسرو پرست

بود  بختیاری  کر  بی  نظیر         که هم دست دل بازو مهمون پذیر

برخی از بزرگان بختیاری


حسین قلی خان ایلخانی


امامقلی خان حاجی ایلخانی


رضاقلی خان ایل بیگی


محمد حسن خان سپهدار


نجفقلی خان صمصام السلطنه


لطفعلی خان امیر مفخم


اسفندیار خان سردار اسعد اول


نصیر خان سردار جنگ[ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ] [ 14:59 ] [ جواد صالح زاده ]
                   /

                        مطلبی چند درباره روستای باجگیران

با درود به شما همشهریان و همولایتیهای عزیز .دوستان خواستن تا چند مطلب از روستا تو وبلاگ درج کنم اونم چشم . روستای باجگیران از توابع شهرستان شلمزار بخش کیار استان چهارمهال وبختیاری هستش   . خیلی ها میپرسن مگه شما باج میگیرین من خودم شخصا از خیلی از بزرگ تر ها پرسیدم ولی جواب درستی نگرفتم بعضی ها میگن باج نه باز که همون پرنده شکاریه رو میگرفتن بعضی ها میگن نه چون اینجا سر گردنه بود وتمام  منطقه مجبور بودن از گردنه رد بشن  و مسیر خوزستان بود باید باج میدادن البته ناگفته نمونه حالا دیگه به همه عالم و ادم باج میدن  روستای باجگیران حدود ۲۰۰ الا۲۵۰ سال بیشتر قدمت نداره سکونتگاه اولیه روستای گل سفید در کنار روستای دوپولان بوده که روستای بسیار قشنگ وزیبایی هستش والان این دو روستا فامیلهای زیادی تو  هر دو روستا دارن .  چون اطراف روستا خاکش سفیده  اسم این روستا رو گذاشتن گل سفید. دور  و بر این روستا پر از درختهای بلوط پسته کوهی که به زبان بختیاری {بن} یا {کلخونگ} هستش . بهار  روستای باجگیران بسیار زیبا روحبخش و دلنشین و پر طراوت زندگی وشادابی هستش .  ولی به  تابستون وپاییز که رسید........

به اردیبهشت چون بر ان بگذری

به هر سو بهشتی گشاید دری

 

همش بوی سنبل همش رنگ گل 

چه   زیبا   بهشتی  بر   اید   زمل 

   

یکی چشمه   دارد  به   نام  دزه 

 چنان خوش گوار و چنان  پر مزه 

   

دگر چشمه ای هست خنگه سوار 

  بدورش همه  رنگ   وبویش   بهار  

 

به   ال کلو  چشمه  ای شاهوار 

 به باغ    کچیر    رز ومو   و  نگار

 

یکی    کوه    دارد     چل خاردان 

بود پشت   قباله   هزار     کاردان 

   

همی     باغ    گردو     اولا    چراغ 

سر اشکفت و مافنگه و دشت و راغ 

        

به دیگر   سرای   باغ    شیخ ادینه

هزار دنگ  دارد   چو     صاحب  بنه

 

یکی   رود    دارد      بود    پاریو 

زنند شخم  چلتوک  بعد  از  درو

   

چو بگذشت بهارو به  مرداد  رسند

که چون بگذری زود به کارت کشند 

     

همش جو وگندم همش بذر  کشت 

همی   بافه و   تنگو و   خار   زشت

 

 دروگر   ایخونه  پای   مات    بلال

 یکی  حال نداره  دم  افتو   شلال 

 

کمر دردو  جو لیش وبافه  وه کو 

 گله  سیفورو  محمد خردو  گرو 

   

 گله ی بهمن و شنبه وه مین مال 

هرو یوس و گاله کنن  قیل و قال

 

چو زنگل درووی کنن  گندی  پاک 

وه کانوا مین ده کنن  گرد  و خاک 

 

قیافه ی سیاه و  میا  پر زه  خاک

 سرا جنجلی و  لووا  چاک  چاک

 

چو احوال  ایپرسی اینالن زه کشت  

 ایگو :بیچاره کروم  دم  افتو  برشت

 

بکردم چنین وصف ده  حال وداد

تو  برگوی صد   افرین  ای  جواد               

          

 

                                                       (شعر از جواد صالح زاده)

 

 

                                                         نظر یادت نره

[ سه شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ ] [ 0:17 ] [ جواد صالح زاده ]
   همی یادم اید زه عهد قدیم                زکارو    زکشت و   زترس  و  زبیم 

 

که از کارو سختی ستم دیده ام            چه جو و چه گندم که نه چیده ام

یکی روز پدر با منو خرو بندو دوال        برفتیم  دنبال جازو گینه ی شلال 

بگشتیم در کوه وصحرا به دنبال جاز        همی تشنه وگشنه بی قهر وناز

بریدیم جازو  بکندیم گینه زه  بن        گرفتیم باری که بودش حدودا ۲تن              

  یکی بانگ بر زد پدر  بر   به   من         که خر  را  بیاور  به  تندی  بزن 

یکی مشت بر گردن  خر      زدم          که هنگام  بارش   نجنبد   بهم 

بیامد  پدر   با    منه     خردسال          که بارش کنیم وبریمش به مال

چنین بار جاز ِ  نه راپ نه ریپ           دوگوش و دهانم بگشتند کیپ

زه ترس پدر خم  شدم  زیر  بار            بدانستم از  من   برآرد   دمار

پدر  بانگ  بر زد  که  بر  گو   علی             بگفتم  علی  بار  افتاد  ولی

پدر فهش  داد و  بزد  با   دلوو               که  خاکت  بسر  البرده  ولوو

که من چون تو بودم به خم کمند           پلنگان وشیران  ببستم  ببند

که اکنون چنین بار لیش وسبک             تو  نتوانی  از  جاکنی گندلک

دگر بار گرفتیم  ان  شاخ  و بن             که بارش کنیم تا نباشد سخن 

بیفتاد   بارو    بدر   رفت   خر                 بدنبال  خر  در  میان   کمر 

چه دردو چه زجرو چه بسیارننگ           کشیدم که تا خر بیامد به چنگ

به مشت و به شلاق وز سک وسوب      کشیدم خر بی گنه را به  چوب

بهر زجرو بدبختی و داد و قار                  براوردیم  ان  بار  بر روی کار

 خر  بی  گنه  زیر  بار  ۲تن                   نه سر بود پیدا نه دمی زه بن

زبهر نگه داشتن بار  روی  خری               یکی بند بندند قیش و کفی

زه سویی به مشرق پدر بود جای          به سویی دگر من بودم زان به پای

بینداخت کفی  را  پدر  چون پلنگ         به پیشانیم زد شدم گیج ومنگ

بشد روز روشن   بچشمم   سیه            شدم زارو گریان چنان بی گنه 

بجایی که پرسد از احوال   من               ببندد دلش را  به   تیمار   من

یکی بانگ بر زد که کوری مگر                نگفتم  مگر  من  که  بپا  پسر

چرا باز ننموده ای  چشم  را                که بر سرت اید  کفی  از   هوا 

 بگفتم زدی برسرم  بعدگفتی بپا            کنون هم طلبکاری  ای  بی خدا

کتک خورده و خسته و   بی نوا            ره خانه  گیریم  هر  دو   به  راه

 بیاوردم این  داستان  را به  یاد               به جوانان امروز بگو ای جواد 

چنان خواب هستی به روز وبه شب       چه دانی پدر  زان  کجا کرد  تب

به برف و به بوران به کوه و کمر             چه زجرو چه رنج و چه ها دربدر

همی نان جو وهمی اب سرد             بخوردو به گردون نکرد هیچ گرد

تو پدرود باش و  بی ازار  باش              به پیش پدر نیک  کردار   باش  

                   

 

                                             با تشکر جواد صالح زاده

 

كجايند مردان شيرين بيان              پيريدند و رفتند  همه از  ميان 

 

زدست زمانه ببايد گريست             زه برنو بدستان دگر هيچ نيست

دريغا كجايند  شيران  نر                تفنگهاي برنو و اسب كهر

 

                                           نظر یادت نره

 

[ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ ] [ 20:35 ] [ جواد صالح زاده ]
   

گفتم نژادپاکت؟ گفتا که آریایی
گفتم که از چه قومی/گفتاکه بختیاری
گفتم زنسل کیستی؟گفتازنسل کوروش
گفتم که پیشه ات چیست؟گفتا که سر دیاری
گفتم که در سرتو سودای چیست اکنون؟
گفتا تفنگ برنو بانوزین سواری
گفتم بگوی برمن آن راز هفت وجهارت/گفتا که فتنه ای بود از بهرسلطه داری
گفتم ز هفت لنگی؟یازتبار چهارلنگ؟/گفتا زهفت وچهارم فرزند بختیاری
 

به كوروش چه خواهيم گفت؟

 

 


اگر سر بر آرد ز خاك...
اگر باز پرسد ز ما
چه شد دين زرتشت پاك؟
چه شد ملك ايران زمين؟
كجايند مردان اين سرزمين؟
به كوروش چه خواهيم گفت؟
اگر ديد و پرسيد از حال ما
چه كرديد برنده شمشير ما
چه شد خوي ايران پرستي؟
چه كرديد با كيش يزدان پرستي؟
چرا پشت شيران ایران شكسته؟
در ايران من غم سراسر نشسته
چرا خامش و غم پرستيد هاي؟
كمر را به همت نبستيد هاي؟
چرا اينچنين زار و گريان شديد؟
سر سفره خويش مهمان شديد؟
چه شد عرق ميهن پرستيتان؟
چه شد غيرت و شور و مستيتان؟
سواران بي باك ما را چه شد؟
ستوران چالاك ما را چه شد؟
چرا جشنهامان همه شد عزا؟
در آتشكده نيست بانگ دعا
چرا حال ايران زمين نا خوش است ؟
چرا دشمنانش اينچنين سركش است؟
چرا بوي آزادگی نيست واي
بگو دشمن ميهنم كيست هاي
که تا غیرتم باز جوش اورد
ز گورم صداي خروش آورد
   حس وطن پرستی
[ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ] [ 23:1 ] [ جواد صالح زاده ]
 

نشان فروهر چیست؟ به اشتراک بگذارید Balatarin Donbaleh Friendfeed Facebook

[ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ ] [ 21:19 ] [ جواد صالح زاده ]
 

بی بی مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی، خواهر علیقلی خان سردار اسعد و همسر ضرغام السلطنه بختیاری از زنان مبارز عصر مشروطیت است. او از زنان تحصیلکرده و روشنفکر عصر بود که به طرفداری از آزادیخواهان برخاست و در این راه از هیچ چیز دریغ نورزید. وی به مثابه زندگی ایلیاتی در فنون تیراندازی و سوارکاری ماهر بود و چون همسر و جانشین خان بود عده ای سوار در اختیار داشت و در مواقع ضروری به یاری مشروطه خواهان می پرداخت. سردار بی بی مریم بختیاری، یکی از مشوقین اصلی سردار اسعد بختیاری جهت فتح تهران محسوب می شد. وی طی نامه ها و تلگراف های مختلف بین سران ایل و سخنرانی های مهیج  و گیرا، افراد ایل را جهت مبارزه با استبداد صغیر (استبداد محمدعلی شاهی) آماده می کرد و به عنوان یکی از شخصیت های ضداستعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بوده است.


ادامه مطلب
[ جمعه ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ ] [ 17:17 ] [ جواد صالح زاده ]
  

   

  

  روز برفی تش بلیطی و توگلی یادش و خیر          کنج چاله کتر سه و خلخلی یادش وخیر

  گرده و گلگ تکو شلشلی یادش وخیر       او متیلل نصف شو کشک خردن زیر جلی یادش وخیر

 

[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ ] [ 17:23 ] [ جواد صالح زاده ]
نقد و بررسی

تاریخ بختیاریها علیقلی‏ خان سردار اسعد و عبد الحسین لسان السلطنه سپهر ملک‏ المورخین،به اهتمام جمشید کیان‏فر،چاپ اول،ویرایش‏ جدید،تهران،اساطیر،1376،766 ص.

سرزمین وسیعی که به نام چهار محال بختیاری‏ شناخته شده،نام خود را از ایلی گرفته که به نام‏ «بختیاری»،به ویژه در تاریخ معاصر،شهرت دارند. تعیین قلمرو جغرافیایی مشخص و معیّن برای این ایل‏ بسیار مشکل است زیرا دامنه نفوذ قدرت خان‏ها و ایلات بختیاری در طول سالیان متمادی همواره در حال‏ تغییر بوده است.اما وسیع‏ترین محدوده‏ای که برای آن‏ می‏توان در نظر گرفت،از شمال به اصفهان و لرستان،از مشرق به کوه‏های کهکیلویه،از مغرب به خوزستان و از جنوب به بهبهان منتهی است


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ ] [ 17:8 ] [ جواد صالح زاده ]

 شب نگردد روشن از ذکر   چراغ       نام  فروردین نیارد  گل به باغ

تا قیامت صوفی ار می می کند      تا ننوشد باده مستی کی کند

علیقلی خان بختیاری معروف به حاج علیقلی خان  سردار اسد بختیاری  و فاتح ملی   (۱۲۳۶ )خورشیدی   -  ۷ محرم ۱۲۹۶هجری خورشیدی متولد  گونه کان یا جونقان کنونی از رؤسای روشنفکر تحصیلکرده مشروطه‌خواه بختیاری  و فرمانده فاتحین اصفهان و تهران در جریان انقلاب مشروطه در ایران بود.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ ] [ 16:59 ] [ جواد صالح زاده ]
بهمن علاالدین معروف.‌به مسعود بختیاری (۱۳۱۹تا۱۳۸۵ )خواننده ترانه‌های محلی و اسطوره‌ای بختیاریها  با گویش بختیاری بود

زندگینامه [ویرایش ]

او در سال ۱۳۱۹ در مسجد سلیمان  و در خانواده ای پرجمعیت، سنتی و با فرهنگ از تیره " زیلایی" درطایفه"بهداروند" از ایل" هفت لنگ " بختیاری متولد شد.

بهمن علاءالدین در سال ۱۳۲۴  بعلت تغییر محل خدمت پدر خود که در آن زمان در شرکت نفت مسجد سلیمان مشغول خدمت بود، به همراه خانواده به" لالی" نقل مکان نمود و در سال۱۳۲۸  که اولین مدرسه ابتدایی بنام" دبستان فردوسی" در این شهر راه اندازی شد؛ شروع به تحصیل نمود و سپس سالهای اول و دوم دبیر ستان را در "اَمبَل" و در "دبیرستان هنر" به پایان رساند و در سال  ۱۳۳۶ و به دنبال باز نشسته شدن پدر از خدمت شرکت نفت؛ مجددا به مسجد سلیمان بازگشت و تا سال ۱۳۴۰ در "دبیرستان امیر کبیر" این شهر دوره تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان رساند.


علاءالدین در مهر ماه سال ۱۳۴۱ در" سپاه دانش" به خدمت نظام وظیفه درآمد و در دی ماه همین سال پس از پایان دوره آموزش اولیه خدمت، به "دهستان قندار " از بخش سلطانیه شهرستان زنجان اعزام و اقدام به تاسیس اولین مدرسه ابتدایی در آنجا نمود. وی در تابستان ۱۳۴۲ و در ادامه خدمت سپاه دانش به" دهستان تِمبی" از بخش " قلعه تُل" منتقل و تا پایان خدمت سربازی و بعد از آن که بلافاصله به استخدام آموزش و پرورش در آمده بود، تا سال ۱۳۴۸  در آموزش و پرورش شهرستان های " ایذه" و "باغملک " به خدمت خود ادامه داد. در سا۱۳۴۸ به آموزش و پرورش " اهواز " ودانشسرای مقدماتی این شهر منتقل و ضمن انجام ادامه خدمت، موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم ادبیات گردیده و سپس در مدرسه "ماندانا" ( شهید شجرات) بعنوان دبیر و ناظم به ادامه خدمت مشغول گشت و سرانجام در سال۱۳۷۳نیز به افتخار بازنشستگی نایل گردید.

.
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ] [ 21:43 ] [ جواد صالح زاده ]

زندگی داراب افسر بختیاری [ویرایش]

وی در تاریخ ۱۲۷۹ در نزدیکی تالاب چغاخور واقع در استان چهارمحال بختیاری متولد شد. پدر وی آ اصلان احمد خسروی از بزرگان طایفه احمد خسرویی از تیره زراسوند، هفت لنگ بختیاری و مادرش بی ب گوهر فرزند حسینقلی خان ایلخانی می‌باشد. [۱]

داراب افسر از سن سی سالگی شاعری را آغاز کرد. او آنچنان در سرودن اشعار بختیاری به شیوائی و استواری اهتمام نمود که اینک فرهیختگان دیار بختیاری او را پدر شعر بختیاری می‌نامند چنانکه در مورد وی ملک‌الشعرای بهار نیز گفته بود: «کاری که فردوسی در زبان فارسی کرد، افسر در زبان بختیاری انجام داده‌است.»

شعر داراب با توجه به شرایط خانوادگی و اصالت ایلی و شرایط اقلیمی و اجتماعی دیار بختیاری سروده شده است و در حقیقت آیینه تمام نمای احساسات، عواطف و ذوق سرشار یک بختیاری تبار می باشد که سادگی و صفای انسان را بیان می کند و صمیمیت زندگی روستایی و عشایری را نشان می دهد که در کنار رنگ و بوی زندگی شهری و مشکلات اجتماعی تلاش می کند تا هویت عاطفی و انسانی خود را حفظ کند و آن شور و شادمانی صادقانه و بی ریای خود را نسبت به انسانها آشکار می نماید تا افراد بتوانند در مسیر رشد تکامل انسانی قدم بر دارند.[۲]

وی در سال ۱۳۲۰ در اصفهان ساکن شد.

در سال ۱۳۵۰ در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد یا تکیه میر بخاک سپرده شد


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ] [ 20:59 ] [ جواد صالح زاده ]
ایل بختیاری
هفت لنگ
هفت لنگ بختیاری به چهار طایفه تقسیم می شود
1-دورکی 2- دینارونی 3- بابادی 4-بختیاروند
دورکی 7طایفه است
1- زراسیوند 2- اسیوند 3- موری 4- قندعلی 5- بابااحمدی 6- عرب 7 – آسترکی
1-1-زراسیوند
سهی – سزار – نورآباد
سهی
ایهاوند- کورکور
سزارو و نورآباد شعبی ندارد
ایهاوند
احمد خسروی –توشمال - عمله جات – چقاخورنشین –ایها- الاسوند- سهو-میر-زنبور
کورکور
خدرسرخ – خدری- گرگه- باپیر- سیف الدین وند
1-2-اسیوند

بردین – پل – خواجه – گاودوش-سهماروند
1-3- موری
بابایی- علی جان وند- بٌوری – بَوری
1-4- قندعلی
خلیل وند- ورناصری – صالح باوری
1-5- بابااحمدی
کشکی – سراج الدین – درویش آدینه
1-6- عرب
کنگرپر- اولاد علی بیگ
1-7- آستریکی
چاربری – گاییوند
دینارونی چهار طایفه دارد
1- اورک 2- طوایفی که در مال امیر هستند 3- بابادی4-بختیاروند
2-1- اورک
موزرمویی – خواجه – زنگی – غلام – کشی خالی – اولاد حاجی علی – غریبی – جلالی – ممسنی – چهار بینی چه
2-2- طوایفی که در مال میر (سوسن) هستند
نوروزی – بویری- سرقلی – لجمیر اورک – گورویی- شیخ عالی وند- شالومال – امیری – کورکور- عالی محمودی – علی محمد خانی – عالی محمودی علی مردان خانی – بندونی – شالو
2-3- بابادی
عالی انور – عکاشه – راکی – کله – ململی
عالی انور
نفی عبدالله – عالی ور- آرپنایی – میر قاید- رهزا
عکاشه
مراد- عالونی – چوی – شهرویی – کلامویی – کله سن – سله چین
راکی
کلاوند- قاسم وند- ارزویی وند- مد ملیل
کله
گله – پبدنی – احمد محمدی
ململی
سله چین – کوراوند- لیموچی – حلوایی – شهنی – نصیر – گمار
2-4- بختیاروند
بختیاروند- عالی جمال – جانکی سردسیر
بختیاروند
منجزی – علاءالدین وند- بلیوند- وه ناشی – استکی – سرو- لروزیی – مشهدی مرداسی
عالی جمالی
یردی- برام عالی
جانکی سردسیر
جلیلی – معموری – ریگی – بارزی – بروبرو- هلوسعد- شیاسی – سوتک – بوگر

چهار لنگ ها به پـنـج باب بزرگ تقسیم می‌شوند که عبارتنـد .... محمود صالح-کیان ارثی- موگویی-زلقی -میوند


محمودصالح  به 8 طایفه تقسیم می‌شود:

 • 1-اورش
 • 2- محمد جلال الدین
 • ۳- قلی
 • ۴- کافلی
 • ۵- عادگار
 • ۶- آل دویت
 • ۷- آرپنایی
 • ۸- ممزایی

کیان ارثی []

 

 ۲۵ طایفه تقسیم می‌شود:

 • ۱- محمد جعفری
 • ۲- پاپا جعفری
 • ۳- عالی جعفری
 • ۴- غریب وند
 • ۵- هرکل
 • ۶- گشتیل
 • ۷- سندلی
 • ۸- ایش گشاس
 • ۹- گریجه
 • ۱۰- سیلان
 • ۱۱- ممبینی 
 • ۱۲- زنگنه
 • ۱۳- اسفرین
 • ۱۴- بوربورون
 • ۱۵- ورمحمید
 • ۱۶- استکی
 • ۱۷- عاشوروند
 • ۱۸- عالی وند
 • ۱۹- برون
 • ۲۰- تمبی
 • ۲۱- شیخ
 • ۲۲- سهونی
 • ۲۳- پوستین بکول
 • ۲۴- گل گیری
 • ۲۵- جانکی گرمسیر

موگویی به 9 طایفه تقسیم می‌شود:

 • ۱- خواجه موگویی 
 • ۲- شیخ سعید
 • ۳- شیرازی
 • ۴- حسومی
 • ۵- دیویسی
 • ۶- شیاس
 • ۷- کیماس
 • 8- مهدور
 • 8- محمدوند

زلقی [] به 4 طایفه تقسیم می‌شود:

 • 1- دوغ زنی
 • 2- جاوند
 • 3- میمون جایی
 • 4- سادات احمدی

مَیوند [] به 6 طایفه تقسیم می‌شود:

 • ۱. بساک
 به ۱۱ تیره تقسیم می‌شود:
 • ۱- بری
 • ۲- گرگیوند
 • ۳- جلیل وند
 • ۴- خانه قاید
 • ۵- ملک محمودی
 • ۶- آدینه وند
 • ۷- شهر وسوند
 • ۸- خانه صلاتین
 • ۹- میزه وند
 • ۱۰ – اتابک
 • ۱۱- صوفی
 • ۲. پولادوندبه ۵ تیره تقسیم می‌شود:
 • ۱- هیودی
 • ۲- سالاروند
 • ۳- خانه جمالی
 • ۴- خانه قاید
 • ۵- گراوند
 • ۳. عبدالوند
  به ۹ تیره تقسیم می‌شود:
 • ۱- قیطاسی
 • ۲- بیران وند
 • ۳- درویش
 • ۴- زرین چقایی
 • ۵- تونی
 • ۶- ماهرودی
 • ۷- ده قاضی
 • ۸- چکان
 • ۹- گوشاردی
 • 4. حاجیوند
به 5 تیره تقسیم می‌شود:
 • ۱- غالبی
 • ۲- زیدقاید
 • ۳- هیل هیل
 • ۴- الیاسی
 • ۵- گرپی
 • 5. ایسوند
 به 7 تیره تقسیم می‌شود:
 • ۱- خانه قاید
 • ۲- گیرویی
 • ۳- ورکی
 • ۴- زیبایی
 • ۵- اواوی
 • ۶- گورویی
 • ۷- جعفر وند
 • 6. تات خیری
به ۹ تیره تقسیم می‌شود:
 • ۱- حسین
 • ۲- گگمهدی
 • ۳- اکبر
 • ۴- نصرالله
 • ۵- خیرالله
 • ۶- شکرالله
 • ۷- شیرآلی
 • ۸- تاسمالی
 • ۹- گرپی

ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ] [ 23:54 ] [ جواد صالح زاده ]

 

علیمردان خان از رؤسای ایل چهارلنگ بختیاری در جنوب غربی ایران بود که با ارتش رضاشاه درگیری داشت.

مرگ علیمردان خان تأثیر زیادی بر ایل بختیاری گذاشت تا حدی که دلیری‌های او در میدان جنگ بمیانِ مثلها و شعرهای بختیاری نیز راه یافت و آهنگسازان برای او ترانه شیرعلیمردان را ساختند.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ] [ 1:2 ] [ جواد صالح زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

درود بر شما
جواد صالح زاده هستم متولد سال 1355 روستای باجگیران بخش کیار ساکن فعلی اصفهان
هر کس هر نظری انتقادی پیشنهادی متنی یا هر چیزی که به درد وبلاگ بخوره داره ما در خدمت هستیم (جاوید ایران زمین زنده باد ازادی)
IS
امکانات وب
href="http://www.toolsir.com/" rel="nofollow" >دریافت کد پیج رنک گوگل

>ایران اسکین

script src='http://pichak.net/blogcod/weather/cod.php?width=0&style=1&textcolor=623B96&bgcolor=F7FFF2&city=IRXX0003&border=4C8C27' type=text/javascript >
نیت کنید و اشاره فرمایید

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


Online User
type="text/javascript" src="http://www.iranskin.com/pagerank/icon/?n=15&url=bakhtiyariha4mahal.blogfa.com">

رتبه سنج گوگل

رتبه سنج گوگل